+381 21 422022
+386 31 296499
office@kurseviprogramiranja.com

Zaštita privatnosti

Osnovne definicije

PanonIT doo, Slovenija je pravno lice koje upravlja sajtom Online kursevi programiranja (u deljem tekstu: OKP) na veb adresi: www.kurseviprogramiranja.com (u daljem tekstu: sajt).

Podaci o ličnosti označavaju podatke koji se odnose na lica koja se u nekom trenutku mogu identifikovati.

Korisnik je posetilac sajta i/ili lice koje koristi OKP usluge.

Podaci o korišćenju su svi podaci koje korisnik prihvata da se koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva.

Kolačići (eng. cookies) su male datoteke koje se čuvaju u veb pretraživaču korisnika tokom pregleda određenog veb sajta, a u kojima se čuvaju podaci o računaru, mobilnom telefonu ili drugom uređaju.

Podaci koje prikupljamo

OKP, u skladu sa zakonom, prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja sajta (podaci o računaru i podaci o Internet provajderu), podatke unete u postupku registracije ili podatke o polaznicima kursa (podaci o identitetu i adresi polaznika, kontakt podaci, podaci o kursevima koje je polaznik pohađao, podaci o obavljenim testiranjima i drugi podaci koji su neophodni za obračun, izradu računa, naplatu potraživanja i arhiviranje podataka). Podaci mogu da se obrađuju i u marketinške, istraživačke i druge svrhe radi unapređenja i modernizacije usluga koje pruža sajt kurseviprogramiranja.com. prikuplja, obrađuje i čuva podatke o identitetu i adresi korisnika, kao i podatke o kupljenom kursu.

Podaci koji nisu lične prirode

Postavljanjem ovih obaveštenja o zaštiti privatnosti smatra se da su korisnici sajta i polaznici kurseva programiranja na zakonit način obavešteni o prikupljanju podataka. Prihvatanjem ovih pravila i uslova korišćenja, kao i ostavljanjem podataka na sajtu smatra se da je korisnik/polaznik kursa programiranja dao svoj punovažan pristanak da se njegovi lični podaci prikupljanju i obrađuju u svrhe koje su na ovom mestu navedene. Korisnik koji je ostavio svoje lične podatke u svakom momentu može da opozove pristanak za prikupljanje i obradu podataka, u tom slučaju će mu biti onemogućen pristup delovima sajta koji je namenjen samo za registrovane korisnike. Polaznici kursa koji opozovu pristanak u obavezi su da prethodno izmire sve novčane obaveze vezane za pohađanje kursa.

Korišćenje i zaštita podataka

Svi podaci koje sajt prikuplja se koriste za registraciju korisnika za određeni kurs, tj. uslugu, realizaciju kursa, tj. usluge, sprovođenje ankete o zadovoljstvu korisnika i razumevanje načina korišćenja naših usluga i sajta u cilju poboljšanja i unapređenja kvaliteta pružanja usluga i kurseva.

Gorenavedeni podaci se mogu koristiti za e-mail slanje informacija o novinama u vezi sa OKP kursevima i uslugama (vesti, informacije o novim ponudama, akcije i slično). Korisnik se može u bilo kom momentu odjaviti ukoliko više ne želi da prima OKP obaveštenja.

PanonIT doo, Slovenija i OKP ne prodaju, ne iznajmljuju, ne distribuiraju lične podatke trećim licima. Trudimo se da sve podatke maksimalno zaštitimo i sigurno čuvamo.

Kolačići, pikseli, dodaci za društvene mreže

OKP sajt koristi kolačiće, piksele i druge dodatke za društvene mreže. Upotreba kolačića se može regulisati u podešavanjima u pretraživaču, ali treba voditi računa da njihova deaktivacija utiče na funkcionalnost ovog i mnogih drugih sajtova. Kolačići omogućavaju da analiziramo kvalitet sajta i identifikujemo greške, a ne mogu se koristiti da pokrenu program ili isporuče virus. OKP koristi i piksele koji prenose informacije sa uređaja na server. Pikseli mogu biti ugrađeni u video zapise, sadržaj i e-poruke, a mogu da dozvole serveru da očita informacije sa uređaja. Pikseli, kao i kolačići, se koriste u cilju analiziranja korišćenja naših usluga, obezbeđivanja reklama i sadržaja relevantnih za korisnike.

Promene u politici privatnosti

PanonIT doo, Slovenija i OKP zadržavaju diskreciono pravo da ažuriraju ovu politiku privatnosti. Iz tog razloga preporučujemo da s vremena na vreme posetite ovu stranicu sajta u cilju pravovremene informisanosti.

Možete nas kontaktirati u slučaju nejasnoća.

Minimum 4 characters
0