+381 21 422022
+386 31 296499
office@kurseviprogramiranja.com

Zaštita privatnosti

Sajt kurseviprogramiranja.com štiti privatnost posetilaca i korisnika sajta i polaznika kurseva. Svi podaci koje kurseviprogramiranja.com dobiju od posetilaca sajta i korisnika koristiće se u dobroj nameri i neće biti distribuirani trećnoj strani bez dozvole lica na koje se podaci odnose. Korisnici sajta i polaznici kurseva ostavljaju svoje podatke na sajtu isključivo na bazi dobrovoljnosti.

PanonIT doo, Dunajska cesta 136, Ljubljana, Slovenija, kao rukovalac koji prikuplja podatke od lica na koje se odnose, može da, u skladu sa zakonom, prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja sajta (podaci o računaru i podaci o Internet provajderu), podatke unete u postupku registracije ili podatke o polaznicima kursa (podaci o identitetu i adresi polaznika, kontakt podaci, podaci o kursevima koje je polaznik pohađao, podaci o obavljenim testiranjima i drugi podaci koji su neophodni za obračun, izradu računa, naplatu potraživanja i arhiviranje podataka). Podaci mogu da se obrađuju i u marketinške, istraživačke i druge svrhe radi unapređenja i modernizacije usluga koje pruža sajt kurseviprogramiranja.com.

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka povereno je ograničenom broju lica zaposlenih u PanonIT doo, Dunajska cesta 136, Ljubljana, Slovenija koja su odgovorna za zaštitu ovih podataka. Svi podaci koji se odnose na ličnost koristiće se samo u meri koja je neophodna za obavljanje poslovnih aktivnosti i za potrebe pružanja usluga od strane kurseviprogramiranja.com.

Postavljanjem ovih obaveštenja o zaštiti privatnosti smatra se da su korisnici sajta i polaznici kurseva programiranja na zakonit način obavešteni o prikupljanju podataka. Prihvatanjem ovih pravila i uslova korišćenja, kao i ostavljanjem podataka na sajtu smatra se da je korisnik/polaznik kursa programiranja dao svoj punovažan pristanak da se njegovi lični podaci prikupljanju i obrađuju u svrhe koje su na ovom mestu navedene.

Korisnik koji je ostavio svoje lične podatke u svakom momentu može da opozove pristanak za prikupljanje i obradu podataka, u tom slučaju će mu biti onemogućen pristup delovima sajta koji je namenjen samo za registrovane korisnike. Polaznici kursa koji opozovu pristanak u obavezi su da prethodno izmire sve novčane obaveze vezane za pohađanje kursa.

Minimum 4 characters
0
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux