Web programiranje - Frontend

Pravi magiju online
Web programiranje - Frontend

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju dobro poznavanje osnova programiranja, sistemskog programiranja i OOP koncepata. Evaluacija polaznika se radi kroz ulazni test iz osnovnog i naprednog programiranja da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi trenutno znanje polaznika radi boljeg usvajanja novih znanja. Ako polaznik ne zadovolji kriterijume može upisati kurs iz osnovnog ili naprednog programiranja u zavisnosti od rezultata.

SmartInIT nudi savremeni kurs web programiranja koji je podeljen u dve celine.

Prvi deo kursa bavi se osnovama web programiranja:

 • HTML-a i CSS-a
 • Upoznavanje sa Bootstrap CSS framework
 • Osnovama JavaScript programskog jezika
 • Osnovama jQuery biblioteke

Drugi deo kursa obuhvata razvoj Angular aplikacija:

 • Upoznavanje sa TypeScript programskim jezikom
 • Glavnim karakteristikama Angular framework-a
 • Component based arhitekturom razvoja frontend aplikacija
 • Povezivanjem sa serverskom stranom koristeći Firebase cloud platformu
 • Upravljanjem stanjima unutar aplikacije korišćenjem Redux-a

Tokom kursa polaznici će razviti više razlicitih potpuno funkcionalnih web aplikacija koje po zahtevima odgovaraju aplikacijama koje se koriste u praksi.

U toku web kursa polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse, kao i sa osnovnim alatima potrebnim za profesionalni rad u timu (alati za verzionisanje, kolaboraciju i praćenje razvoja – Git, Mercurial, Redmine…). Kroz taj pristup polaznik se sprema za rad u realnom okruženju.

Po završetku kursa, na raspolaganju ti je online završni test. Na osnovu rezultata testa, polaznici koji osvoje minimalno 50% bodova dobijaju i online Sertifikat o uspešno završenom kursu i stečenom znanju. Polaznici koji ostvare manje od 50% bodova dobijaju online sertifikat o odslušanom kursu. Pored toga, nudimo i mogućnost salanja “hard copy” Sertifikata na tvoju kućnu adresu.


Kurs sadrži nekoliko desetina sati video materijala. Kurs broji ukupno 20 lekcija koje su podeljene na manje celine. Lekcije se sastoje iz teorije, praktičnih primera i zanimljivih zadataka. Kako kurs odmiče tako se fokus sve više pomera na praktičnu primenu znanja u konkretnim zadacima. Nakon svake lekcije sledi online test stečenog znanja, što omogućava kontinuirano praćenje napretka svake osobe pojedinačno kao i uvid u savladano gradivo.

Po završetku kursa, na raspolaganju ti je online završni test. Na osnovu rezultata testa, polaznici koji osvoje minimalno 50% bodova dobijaju i online Sertifikat o uspešno završenom kursu i stečenom znanju. Polaznici koji ostvare manje od 50% bodova dobijaju online sertifikat o
odslušanom kursu
. Pored toga, nudimo i mogućnost salanja “hard copy” Sertifikata na tvoju kućnu adresu.

Na ovom kursu ti nudimo:
 • Video materijale gde je detaljno opisana svaka lekcija - video materijali obuhvataju teoriju programiranja, praktične probleme i zadatke
 • Učenje sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme
 • Pristup materijalima 24/7 tokom trajanja kursa
 • Mogućnost premotavanja videa
 • Izvorni kod
 • Učenje “trikova”
 • Online testove nakon svake lekcije
 • Mogućnost online polaganja završnog testa
 • Besplatan online sertifikat


Zanima te kako izgleda prijava? Vrlo jednostavno:
 • Prijaviš se putem našeg veb-sajta
 • Izvršiš uplatu
 • Startuješ sa učenjem kada ti to odgovara

Program kursa
Kurs će uskoro biti dostupan
Cena kursa: Uskoro