Web programiranje - ASP.NET MVC

Pravi magiju online
Web programiranje - ASP.NET MVC

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju dobro poznavanje osnova programiranja, sistemskog programiranja i OOP koncepata. Evaluacija polaznika se radi kroz ulazni test iz osnovnog i naprednog programiranja da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi trenutno znanje polaznika radi boljeg usvajanja novih znanja. Ako polaznik ne zadovolji kriterijume može upisati kurs iz osnovnog ili naprednog programiranja u zavisnosti od rezultata.

SmartInIT nudi savremeni kurs web programiranja koji je podeljen u dve celine.

Prvi deo kursa bavi se osnovama web programiranja:

 • HTML-a i CSS-a
 • Upoznavanje sa Bootstrap CSS framework
 • Osnovama JavaScript programskog jezika
 • Osnovama jQuery biblioteke

Drugi deo kursa obuhvata:

 • Razvoj ASP.NET MVC web aplikacija C# programski jesik
 • Razvoj REST servisa koristeći Web API framework
 • Rad sa podacima: SQL, LINQ i Entity Framework
 • Autentifikacija i Autorizacija web aplikacija korišćenjem ASP.NET Identity framework-a

Tokom kursa polaznici će razviti više različitih potpuno funkcionalnih web aplikacija koje po zahtevima odgovaraju aplikacijama koje se koriste u praksi.

U toku web kursa polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse, kao i sa osnovnim alatima potrebnim za profesionalni rad u timu (alati za verzionisanje, kolaboraciju i praćenje razvoja – Git, Mercurial, Redmine…). Kroz taj pristup polaznik se sprema za rad u realnom okruženju.


Na ovom kursu ti nudimo:
 • Video materijale gde je detaljno opisana svaka lekcija - video materijali obuhvataju teoriju programiranja, praktične probleme i zadatke
 • Učenje sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme
 • Pristup materijalima 24/7 tokom trajanja kursa
 • Mogućnost premotavanja videa
 • Izvorni kod
 • Učenje “trikova”
 • Online testove nakon svake lekcije
 • Mogućnost online polaganja završnog testa
 • Besplatan online sertifikat


Zanima te kako izgleda prijava? Vrlo jednostavno:
 • Prijaviš se putem našeg veb-sajta
 • Izvršiš uplatu
 • Startuješ sa učenjem kada ti to odgovara

Program kursa
Kurs će uskoro biti dostupan
Cena kursa: Uskoro