Testiranje softvera

1..2..3.. Gde su bagovi?
Testiranje softvera

Za ovaj kurs je poželjno ali ne i neophodno poznavanje osnova programiranja.

U toku kursa polaznici će se upoznati sa teorijskim konceptima testiranja softvera koje će primeniti na praktičnim primerima.

U toku kursa polaznici će se upoznati sa:

 • Osnovnim konceptima programskih jezika: C#, Python i JavaScript
 • Osnovama testiranja softvera
 • Serverskim, klijentskim i ent-to-end testiranjem

U toku web kursa polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja i testiranja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse, kao i sa osnovnim alatima potrebnim za profesionalni rad u timu (alati za verzionisanje, kolaboraciju i praćenje razvoja – Git, Mercurial, Redmine…).

Kroz taj pristup polaznik se sprema za rad u realnom okruženju.

Kurs sadrži nekoliko desetina sati video materijala. Kurs broji nekoliko desetina lekcija koje su podeljene na manje celine. Lekcije se sastoje iz teorije, praktičnih primera i zanimljivih zadataka. Kako kurs odmiče tako se fokus sve više pomera na praktičnu primenu znanja u konkretnim zadacima. Nakon svake lekcije sledi online test stečenog znanja, što omogućava kontinuirano praćenje napretka svake osobe pojedinačno kao i uvid u savladano gradivo.

Po završetku kursa, na raspolaganju ti je online završni test. Na osnovu rezultata testa, polaznici koji osvoje minimalno 50% bodova dobijaju i online Sertifikat o uspešno završenom kursu i stečenom znanju. Polaznici koji ostvare manje od 50% bodova dobijaju online sertifikat o
odslušanom kursu
. Pored toga, nudimo i mogućnost salanja “hard copy” Sertifikata na tvoju kućnu adresu.

Na ovom kursu ti nudimo:
 • Video materijale gde je detaljno opisana svaka lekcija - video materijali obuhvataju teoriju programiranja, praktične probleme i zadatke
 • Učenje sa bilo koje lokacije u bilo koje vreme
 • Pristup materijalima 24/7 tokom trajanja kursa
 • Mogućnost premotavanja videa
 • Izvorni kod
 • Učenje “trikova”
 • Online testove nakon svake lekcije
 • Mogućnost online polaganja završnog testa
 • Besplatan online sertifikat


Zanima te kako izgleda prijava? Vrlo jednostavno:
 • Prijaviš se putem našeg veb-sajta
 • Izvršiš uplatu
 • Startuješ sa učenjem kada ti to odgovara

Program kursa
Kurs će uskoro biti dostupan
Cena kursa: Uskoro