+381 21 422022
+386 31 296499
office@kurseviprogramiranja.com

Šta je testiranje softvera?

Softveri su postali sastavni deo života gotovo svakog čoveka na planeti. Od softvera za obavljanje osnovnih životnih aktivnosti kao što je kupovina, plaćanje računa, učenje i mnogih drugih, pa sve do donošenja ozbiljnih poslovnih odluka, ali i izuzetno ozbiljnih analiza u medicini i inženjerstvu. Tako su softveri postali vrlo važni u našim životima – potpuno nam pomažu u mnogim aktivnostima.

Verujemo da ti se desilo da poludiš jer neka aplikacija ne radi, odnosno “baguje”, ili je spora, ili radi potpuno drugačiju stvar od one koju ti želiš. To je zato što softver, kao ni čovek, nije savršen – on ima greške. Dobra stvar je u tome što na greške softvera možemo da utičemo i upravo tu na snagu stupaju junaci – ljudi koji testiraju softver.

Šta treba da znam, a šta ću naučiti na ovim kursevima?

Zadatak testera je da što pre otkrije problem i greške u softveru, pre nego što proizvod stigne do potrošača. Od testera se očekuje da proces testiranja softvera učine što efikasnijim i uz što manje troškova obezbede normalan rad određenog programa. 

 

Za ovu grupu kurseva je poželjno ali ne i neophodno poznavanje osnova programiranja.

U toku kurseva upoznaćemo te sa teorijskim konceptima testiranja softvera koje ćeš primeniti na praktičnim primerima.

onlajn kurs programiranja

Naučićeš i upoznati se sa:

      • Osnovnim konceptima programskih jezika: C#, Python i JavaScript
      • Osnovama testiranja softvera
      • Serverskim, klijentskim i end-to-end testiranjem

Kursevi ukupno sadrže nekoliko desetina sati video materijala. Testiranje softvera obuhvata nekoliko desetina lekcija koje su podeljene na manje celine. Lekcije se sastoje iz teorije, praktičnih primera i zanimljivih zadataka. Kako kurs odmiče tako se fokus sve više pomera na praktičnu primenu znanja u konkretnim zadacima. Nakon svake lekcije sledi online test stečenog znanja, što omogućava kontinuirano praćenje napretka svake osobe pojedinačno kao i uvid u savladano gradivo.

 

Započni svoju QA karijeru, upiši se na kurs Testiranje softvera.

Minimum 4 characters
0